Visie

Onze visie is de kinderen binnen een huiselijk, veilige omgeving de ruimte geven om zich vrij te ontwikkelen. De gezinssituatie speelt een belangrijke rol. Alle kinderen zijn gelijk ongeacht hun karakter, handicap of afkomst; ze horen er allemaal bij net als in een groot gezin.
De kinderen moeten de kans krijgen zich waarden en normen eigen te maken door eigen ervaring, door de reacties van hun omgeving, zoals gastouder, gezinsleden, stagiaires en andere kinderen en op hun eigen tempo en manier.
Het leren omgaan met regels, het leren omgaan met anderen en hun omgeving en het leren opkomen voor zichzelf op een acceptabele manier staan centraal.
Duidelijkheid, structuur en consequent zijn, zijn de middelen die wij hiervoor proberen te gebruiken.
Er wordt respectvol ( volgens de visie van E. Pikler) omgegaan met de kinderen, het kind staat centraal wat niet wil zeggen dat het kind in alles zijn zin krijgt. Echt luisteren en kijken naar het kind zijn vereisten.
Zelfstandig gedrag wordt gestimuleerd. De kinderen krijgen de kans om zelf dingen te proberen, fouten te maken en nieuwe dingen te leren. Wat ze zelf kunnen moeten ze, eventueel met wat hulp, ook zelf doen. Hierbij hoort zelfstandig, samen met andere kinderen en alleen kunnen spelen zonder inmenging van ons of van stagiaires en andere volwassenen.

                                                        

Niet alleen de kinderen ook hun ouders moeten zich thuis voelen bij de gastouder. Ouders zijn en blijven de allerbelangrijkste schakel in de opvoeding van hun kinderen. Binnen Gastouderopvang Knabbel en Babbel wordt er gestreefd naar een laagdrempelig en intensief contact met de ouders. Dit wordt  bereikt door gesprekken bij het halen en brengen en door regelmatig telefonisch en mailcontact. Er kan gebeld worden om te vragen hoe het gaat, maar ouders kunnen ook bellen met andere vragen over de opvoeding van hun kind(eren). Tevens zijn ouders altijd van harte welkom om eens mee te draaien en ze worden betrokken bij activiteiten zoals uitstapjes.

Onze visie is uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan

MEER DAN OPPASSEN ALLEEN

PERSOONLIJK
           FLEXIBEL
                      KLEINSCHALIG

Gastouderopvang Knabbel en Babbel VOF
Ingrid en Ad Vaessen
Elandstraat 7
6414CL Heerlen

Telefoonnummer
045-5212872

Registernummers
LRK nr. Ingrid:   197708614
LRK nr. Ad:        158941287
KVK:                   70489777

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:  6:15-22:00
Zaterdag & zondag:    gesloten
feestdagen:                 gesloten