Huishoudelijk regelement

1. Openingstijden

Maandag 6:15u tot.19.00u
Dinsdag 6:15u tot 19.00u
Woensdag 6:15u tot 19.00u
Donderdag 6:15u tot 19.00u
Vrijdag 6:15u tot 19.00u
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
feestdagen Gesloten

Buiten deze openingstijden is opvang, in overleg, mogelijk. Denk hierbij aan weekendopvang, nachtopvang en opvang tijdens feestdagen.

De dagen waarop geen opvang geboden kan worden in verband met vakanties en vrije dagen van de gastouder, worden ruim van te voren bereikt door de begeleide ouder(s)/verzorger(s).

2. Kosten
2.1. Dagtarief
Maandag t/m vrijdag                     
06:30u tot 19.00u € 5,70 per uur

2.2. Overzicht berekende uren
Wanneer u geen gebruik wilt maken van vervangende opvanguren, dan dient u dit op werkdagen 48 uur van te voren telefonische vergelijking te maken.(afmeldingen voor de maandag dienen dus uiterlijk de vrijdag plaats te vinden).

Niet doorberekend worden
- Feestdagen
- Uren/dagen dat er door de gastouder geen opvang geboden wordt.

Wel doorberekend worden
– een soort afgemeld wordt in verband met ziekte van de ouder(s)
– een (niet ziek) kind wordt afgemeld in verband met ziekte van broertje(s) of zusje(s).
– een ouder niet gaat werken in verband met wisseling van dienst ( bij flexibele opvang)
   Ruilen van dagen/ uren is in overleg mogelijk.
– een kind afgemeld wordt in verband met onverwachte wijzigingen in de plannen, zoals bv
   logeerpartijtjes, afspraken met vriend(innet)jes enz.
– Bij bezoek aan de peuterspeelzaal binnen de opvanguren wordt de helft van de tijd
   doorberekend.
– later brengen en/ of eerder ophalen dan de afgesproken tijden.
- vakanties en vrije dagen van de ouders

 2.3. Overige kosten
Vervoer van en naar school per auto                                   €0,21 per kilometer

Uitgangspunt van de opvanguren is de start van de opvang (aankomst bij gastouder) tot het einde van de opvang (binnenkomst ouder). De uren worden afgerond per kwartier in het voordeel van gastouderopvang “Knabbel en Babbel” met een minimum van 1 uur per dag.

Bij halen/brengen van het kind naar school/ peuterspeelzaal begint/eindigt de opvangtijd een kwartier voor aanvang/ einde schooltijd .

Vallen de peuterspeelzaaltijden binnen de opvanguren dan worden deze uren voor de helft doorberekend. Basisschooltijden worden niet doorberekend.

Het opvangtarief is exclusief babyvoeding en luiers. Babyvoeding, speciale voeding in geval van allergie en luiers dient u zelf mee te brengen. Het bedrag voor eten en vervoer van uw kind vind u terug op de rekening. ( zie Kosten)

Wijzigingen van het opvangtarief worden uiterlijk 1 november schriftelijk of per mail kenbaar gemaakt.

3. Brengen en halen
Het breng- en haalmoment is voor zowel de ouder(s)/ verzorger(s) als voor het kind een belangrijk moment. Om die momenten zo rustig en soepel mogelijk te laten verlopen, dient het kind aangekleed en verschoond te zijn en een goed ontbijt te hebben gehad.

Voor kinderen met lange reistijden en voor kinderen die voor 8:00u worden gebracht, kan een uitzondering voor wat betreft het ontbijt gemaakt worden, maar alleen in overleg!
De gastouder zorgt ervoor dat uw kindje verschoond en verzorgt is op de afgesproken ophaaltijd.
Kinderen die door derden (niet de ouders) worden opgehaald, worden alleen meegegeven indien de ouder(s) / verzorger(s) vooraf persoonlijk aan de gastouder heeft gemeld wie het kind komt ophalen.

4. Ziekte
4.1. Kind / ouder
Een ziek kind wil het liefste in zijn eigen vertrouwde omgeving zijn met vertrouwde mensen om hem/haar heen. Lukt het niet om iets te regelen zodat het kind thuis kan blijven, dan wordt in overleg gekeken of er een mogelijkheid is om het kind toch naar de opvang te laten komen. Dit is afhankelijk van de aard van de ziekte, het aantal kinderen dat aanwezig is en de mogelijkheden om het kind extra aandacht te geven. Heeft het kind hoge koorts of buikgriep dan wordt opvang geweigerd.

Indien een kind ziek wordt tijdens de opvang, wordt/worden de ouder(s)/ verzorger(s) hiervan telefonisch in kennis gesteld. In overleg wordt gekeken of het kind kan blijven of dat het verstandig is dat het wordt opgehaald.

Bij afmelding van een kind in verband met ziekte van de ouder(s)/verzorger(s) moeten de gereserveerde uren worden doorbetaald.

4.2. Gastouder
De gastouder geeft u zo vroeg mogelijk (telefonisch) door indien opvang niet (meer) mogelijk is ivm ziekte van de gastouder of van thuiswonende familieleden
Opvanguren die door ziekte van de gastouder worden geannuleerd, worden niet doorberekend!

5. Overig
Alle zaken die niet genoemd worden in het “Huishoudelijk reglement”, worden door gastouderopvang “Knabbel en Babbel” per situatie beoordeeld. Samen met de betrokken ouder(s)/verzorger(s) en uiteindelijk met het gastouderbureau zal er naar een passende oplossing voor alle partijen worden gezocht
De beslissing uiteindelijk uiteindelijk bij gastouderopvang “Knabbel en Babbel”.

MEER DAN OPPASSEN ALLEEN

PERSOONLIJK
           FLEXIBEL
                      KLEINSCHALIG

Gastouderopvang Knabbel en Babbel VOF
Ingrid en Ad Vaessen
Elandstraat 7
6414CL Heerlen

Telefoonnummer
045-5212872

Registernummers
LRK nr. Ingrid:   197708614
LRK nr. Ad:        158941287
KVK:                   70489777

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:  6:15-22:00
Zaterdag & zondag:    gesloten
feestdagen:                 gesloten