Kosten

Met ingang van 1 januari 2005 geldt de wet kinderopvang. Deze wet is in 2010 aangepast.
U als ouder sluit een overeenkomst met een gastouderbureau en betaalt zelf de bemiddelingskosten en de opvangkosten van de gastouder. De betaling verloopt via het gastouderbureau.

Een tegemoetkoming voor de opvangkosten kunt u aanvragen bij de belastingdienst. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u bent ingeschreven bij een erkend gastouderbureau en uw gastouder ingeschreven staat bij het Landelijk Register Kinderopvang

Sinds augustus 2010 sta ik als erkend gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en sinds 2018 staat ook Ad geregistreerd als gastouder.
Wij zijn aangesloten bij diverse gastouderbureaus. U als ouder bepaalt zelf met welk gastouderbureau u een overeenkomst wilt aangaan.

Meer informatie over de Wet Kinderopvang kunt u vinden op www.belastingdienst.nl .

Tarieven
Maandag t/m vrijdag                        
06:30u tot 22.00u € 5,70 per uur (met een minimum van 1 uur per dag)

Uren die niet doorberekend worden: .
- Feestdagen
- Uren/dagen dat er door de gastouder geen opvang geboden wordt.

Wel doorberekend worden
– een soort afgemeld wordt in verband met ziekte van de ouder(s)
– een (niet ziek) kind wordt afgemeld in verband met ziekte van broertje(s) of zusje(s).
– een ouder niet gaat werken in verband met wisseling van dienst ( bij flexibele opvang)
   Ruilen van dagen/ uren is in overleg mogelijk.
– een kind afgemeld wordt in verband met onverwachte wijzigingen in de plannen, zoals bv
   logeerpartijtjes, afspraken met vriend(innet)jes enz.
– Bij bezoek aan de peuterspeelzaal binnen de opvanguren wordt de helft van de tijd
   doorberekend.
– later brengen en/ of eerder ophalen dan de afgesproken tijden.
- vakanties en vrije dagen van de ouders

Overige kosten
Uitgangspunt van de opvanguren is de start van de opvang (aankomst bij gastouder) tot het einde van de opvang (verlaten van gastouder). De uren worden afgerond per kwartier in het voordeel van gastouderopvang “Knabbel en Babbel”.
Bij halen/brengen van het kind naar school/ peuterspeelzaal begint/eindigt de opvangtijd een kwartier voor aanvang/ einde schooltijd .Vallen de peuterspeelzaaltijden binnen de opvanguren dan worden deze uren voor de helft doorberekend. Basisschooltijden worden niet doorberekend.

Het opvangtarief is exclusief babyvoeding, luiers, en avondeten. Babyvoeding, speciale voeding in geval van allergie en luiers dient u zelf mee te brengen. Voor het avondeten geldt een tarief van  €2,85.
Het bedrag voor eventueel eten en vervoer van uw kind vind u terug op het urenoverzicht van gastouderopvang Knabbel en Babbel.

Vervoer van en naar school/ huis per auto  €0,21 per kilometer

Wijzigingen van het opvangtarief worden uiterlijk 1 november schriftelijk of per mail kenbaar gemaakt.
MEER DAN OPPASSEN ALLEEN

PERSOONLIJK
           FLEXIBEL
                      KLEINSCHALIG

Gastouderopvang Knabbel en Babbel VOF
Ingrid en Ad Vaessen
Elandstraat 7
6414CL Heerlen

Telefoonnummer
045-5212872

Registernummers
LRK nr. Ingrid:   197708614
LRK nr. Ad:        158941287
KVK:                   70489777

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:  6:15-22:00
Zaterdag & zondag:    gesloten
feestdagen:                 gesloten